A A A

Czy przewlekle zapalenie przydatków może powodować guzy jajników lub nowotwory tej okolicy?

Stan tzw. wygojenia przewlekłego zapalenia przydatków może po-zostawić po sobie różnego rodzaju zmiany, które przy badaniu mogą sugerować guzy przydatków lub wręcz być właśnie tego typu zmianami. Powstają więc twory torbielowate (wodniaki jajowodów, ropniaki jajnika, torbiele jajnika w wyniku zmian zapalnych miąższu jajnika itp.). Przy badaniu takich zmian zawsze istnieje podejrzenie, czy nie mają one charakteru złośliwego. Dlatego, aby diagnoza była pewna, trzeba otworzyć operacyjnie jamę brzuszną — innej pewnej metody ani drogi dostępu do przydatków macicznych nie ma.